Postup

Brusné řezání

Přehled:

Brusné řezání

Přesné řezání kovů v prostorech chráněných proti výbuchu nepředstavuje s metodou brusného řezání proudem vody žádný problém.

 

Řezný proud (proud z injektoru) se skládá ze vzduchu, brusiva a vody. Kombinace vysokého tlaku vody až 2500 barů a brusného materiálu umožňuje řezat kov o tloušťce několik centimetrů. Pomocí brusného řezání je možné jednoduše a účinně prořezávat také ocel nebo keramiku vyplněnou betonem. Trysky jsou vedeny pomocí pneumatického motoru na rovných nebo kruhových kolejnicích.

Výhody

  • Téměř všechny materiály lze řezat (ocel, sklo, kámen, dřevo)
  • Vysoká šetrnost k životnímu prostředí, protože nevznikají žádné produkty tepelných reakcí
  • Žádné tepelné ovlivňování řezných hran
  • Úzká a čistá řezná spára
  • Možnost naříznutí plného materiálu
  • Nízké řezné a reakční síly
  • Žádné odlétání jisker

Tento postup se používá v následujících oblastech

Obrazovky