Postup

Příprava podkladu pomocí postřikování vodou

Přehled:

Příprava podkladu pomocí postřikování vodou

S našimi speciálními vysokotlakými vodními postřikovači můžeme zpracovávat betonové povrchy, cihlové zdivo nebo ocelové povrchy. Podle potřeby odstraňujeme cementovou maltu, nečistoty, vymytý beton nebo povlaky.

 

S pracovním tlakem 3000 barů a proměnlivou kombinací trysek je povrch náležitě opracován. Oproti zpracování otryskáváním kuličkami je možné uvolnit „zrnitý skelet“ krytiny a zbavit ho oddělovacích látek. Tento postup se proto také používá pro přípravu povrchu před položením nové krytiny s optimální přilnavostí.

 

Ani mokré povrchy nebo práce za deště nepředstavují pro vysokotlaké vodní postřikovače žádnou překážku.

Výhody

  • Oddělovací látky (betonové kaly, nečistoty atd.) jsou úplně a šetrně k podkladu odstraněny
  • Nenosné staré povrchy jsou úplně, nebo podle potřeby částečně, odstraněny
  • Odstraněné materiály jsou v případě potřeby okamžitě odsávány
  • Vhodné přístroje pro malé i velké plochy

Vozidla

7 nákladních vozidel

  • Hydrostatický pohon
  • 2 vysokotlaká čerpadla až s 3000 bary
  • Nádrž na čerstvou vodu o objemu 10 000 litrů
  • Odsávací nádrž o objemu 10 000 litrů
  • Možnost sklápění

Tento postup se používá v následujících oblastech

Obrazovky

Videa

Reference k postupu Příprava podkladu pomocí postřikování vodou: