Postup

Úprava vody

Přehled:

Úprava vody

Ekologicky udržitelné řešení úpravy znečištěné vody v našich oblastech činnosti je pro nás významným posláním. Tímto tématem se zabýváme již dlouhou dobu a jsme hrdí na možnosti, které můžeme v tomto ohledu nabízet svým zákazníkům.

 

Metody vyvinuté skupinou Sodian využívají techniku postřikování vodou o vysokém tlaku v kombinaci s odfiltrováním všech pevných látek a opětovnou úpravou proudů vody. Užitková voda a pevné materiály (rez, základní barva, nátěry, betonové kaly atd.) jsou přiváděny do mobilního zařízení na úpravu vody, kde za použití vícekomorového filtračního systému a peletovacího zařízení probíhá průběžné oddělování užitkové vody a pevných látek. Podíl kapaliny v peletách dosahuje max. 10 %.

 

Čistá užitková voda zbavená suspendovaných látek se může v případě potřeby znovu přivádět do vysokotlakého čerpadla nebo vypouštět do kanalizace. Čištění užitkové vody na < 1 µm umožňuje používat upravenou vodu pro naše vysokotlaká čerpadla a vytvořit tak vodní okruh, který minimalizuje spotřebu vody při provádění našich prací.

Výhody

  • Tím se zásadně snižuje zatížení životního prostředí
  • Je možné minimalizovat náročná ochranná opatření a jejich náklady
  • Minimalizace potřebné vody
  • Snížení nákladů na likvidaci slisovaných, vysoce koncentrovaných pelet

Tento postup se používá v následujících oblastech

Obrazovky