Tunely

Nabízíme odstranění betonu při kompletních renovacích, odstraňování vrstev při obnovách nebo jen zesvětlování vozovek pro snížení spotřeby energie v tunelech.

Přehled:

Tunely

Díky geografické situaci ve střední Evropě je hustota silničních a železničních tunelů ve srovnání s jinými částmi světa extrémně vysoká.

 

Při výstavbě těchto tunelů se spoléhalo převážně na stavební materiál beton ve spojení s armovací ocelí. Kromě přirozeného stárnutí (tzv. karbonatizace) vedou především vlivy okolního prostředí (statické přetěžování nebo posyp solí) k poškozování betonu a armování.

 

Aby byla zaručena bezpečnost tunelů, je zapotřebí včasná a odborná renovace betonu. Přitom se odstraňuje starý beton do té míry, aby se obnažila armovací ocel, která se pak čistí, aby bylo možné nanést novou ochranu proti korozi a krycí vrstvu betonu. Alternativně je možné pouze odstranit vrchní vrstvu a následně ji opět nanést.

 

Zesvětlování povlaku vozovek otryskáváním kuličkami snižuje spotřebu energie pro osvětlení a současně zvyšuje přilnavost a tedy bezpečnost na jízdní dráze.

Používají se zde tyto postupy

Obrazovky

Videa