Představuje se koncern Sodian

Koncern Sodian patří k těm několika málo evropským odborníkům, kteří dokonale ovládají

  • techniku tryskání vysokotlakým vodním paprskem
  • odstraňování nánosů
  • přípravu podkladů
  • sanaci betonu
  • průmyslové čištění

Jasným cílem koncernu je další geografická expanze a vedoucí postavení, pokud možno ve všech dílčích oblastech činnosti.

 

Jako největší rakouský poskytovatel služeb v oblasti otryskávání vodním paprskem pod nejvyšším tlakem je hornorakouská firma od roku 1983 subdodavatelem stavebního průmyslu nejen v Rakousku, ale i sousedních zemích, kde provádí přípravu podkladů a sanaci betonu. Technologie využívající otryskávání vodním paprskem pod vysokým až nejvyšším tlakem 3 000 bar je efektivní a nákladově výhodná pro přípravu povrchů před konečnou úpravou, dokonalé odstraňování starých nátěrů nebo krytin jakéhokoli druhu a rovněž pro perfektní odstraňování poškozeného betonu bez vibrací a narušení ocelové výztuže.

 

Dalším polem působnosti je odstraňování liniového dopravního značení pro provozovatele rychlostních komunikací a letišť. K tomu se používá vysokotlaký vodní paprsek do pracovního tlaku až 2 500 bar a současně se provádí odsávání užitkové vody a rozpuštěného materiálu.

 

Placené služby čištění vodním paprskem pod velmi vysokým tlakem nabízíme i výrobním podnikům, a to 24 hodin denně, 365 dní v roce. Naše profesionální know-how umožní přesně vymezit, případně i zkrátit plánované i neplánované odstávky výrobních zařízení. Naše práce je možné využít pro čištění nejrůznějších nádrží, výměníků tepla, potrubí, odpařovacích zařízení, předehřívačů vzduchu, ventilátorů, válců a dalších částí strojů a zařízení.

 

Popsané obory činnosti řadí „koncern Sodian“ k pouhým několika výkonným poskytovatelům služeb v Evropě, kteří nabízejí techniku čištění využívající vodní paprsek tryskaný pod maximálním tlakem pro tři klasické oblasti využití: sanaci betonu, odstraňování vrstev a průmyslové čištění.