Pozemní stavby

Klasické odstraňování betonu v pozemním stavitelství, sanace podzemních a parkovacích garáží a odstraňování vrstev fasád všeho druhu s tryskami na vodu nebo suchý led.

Přehled:

Pozemní stavby

„Stavební materiál století“ – beton – se dnes používá, většinou ve spojení s armovací ocelí, téměř při každé stavbě. Kromě přirozeného stárnutí (tzv. karbonatizace) vedou především vlivy okolního prostředí (statické přetěžování nebo posyp solí) k poškozování betonu a armování.

 

Aby byla zaručena bezpečnost staveb, je tedy zapotřebí včasná a odborná renovace betonu. Přitom se odstraňuje starý beton do té míry, aby se obnažila armovací ocel, která se pak čistí, aby bylo možné nanést novou ochranu proti korozi. Následně je možné položit novou krycí vrstvu z betonu a speciálního povrchu.

 

Před každou novou úpravou povrchu je nutné připravit podklad (beton, ocel, mazanina atd.) podle příslušných platných norem a požadovaných směrnic pro sanace.

Používají se zde tyto postupy

Obrazovky

Videa

Reference k oblasti použití Pozemní stavby: