Postup

Odstraňování značení

Přehled:

Odstraňování značení

Optická detekce vyvinutá v naší firmě umožňuje značkovacímu vozidlu přesně automaticky sledovat čáry a přitom protokolovat zpracovanou plochu pro vyúčtování.

 

Postřikovací voda a všechny uvolněné materiály (povlaky, nátěry, barevné části atd.) jsou na 100 % zachyceny do nádrže nečistot o objemu 10 000 litrů umístěné na vozidle. Mohou tak být v souladu se zákony odevzdány k likvidaci.

 

Díky osazení speciálními tryskami a jejich uspořádání je možné se optimálně přizpůsobit podkladu a nepoškodit ani povrchy ani výplně spár.

Výhody

  • Povrch vozovky se na rozdíl od zpracování frézami nezdrsňuje
  • Použitá postřikovací voda a odstraněné značení jsou okamžitě odsávány
  • Žádný vznik prachu
  • Není zapotřebí zametací stroj

Vozidla

7 nákladních vozidel

  • Hydrostatický pohon
  • 2 vysokotlaká čerpadla až s 2400 bary
  • Optická detekce čar řízená počítačem
  • Nádrž na čerstvou vodu o objemu 10 000 litrů
  • Odsávací nádrž o objemu 10 000 litrů
  • Možnost sklápění

Tento postup se používá v následujících oblastech

Reference k postupu Odstraňování značení: