Mosty

Aby byla zaručena bezpečnost mostů, jsou zapotřebí sanace, např. nový povrch vozovky nebo kompletní renovace betonu.

Přehled:

Mosty

Díky optimalizaci komunikací a výstavbě silniční sítě je počet mostů ve střední Evropě, s ohledem na geografické poměry, vysoký.

 

Při výstavbě těchto mostů se spoléhalo převážně na stavební materiál beton ve spojení s armovací ocelí. Kromě přirozeného stárnutí (tzv. karbonatizace) vedou především vlivy okolního prostředí (statické přetěžování nebo posyp solí) k poškozování betonu a armování.

 

Aby byla zaručena bezpečnost mostů, je tedy zapotřebí včasná a odborná renovace betonu. Přitom se odstraňuje starý beton do té míry, aby se obnažila armovací ocel, která se pak čistí, aby bylo možné nanést novou ochranu proti korozi. Následně je možné položit novou krycí vrstvu z betonu a speciálního povrchu.

Používají se zde tyto postupy

Obrazovky

Videa