Postup

Odstraňování vrstev tlakových potrubí

Přehled:

Odstraňování vrstev tlakových potrubí

Od roku 2006 se skupina Sodian zabývá mimo jiných obchodních oblastí také odstraňováním vrstev ocelových ploch zatěžovaných vodou (např. tlaková potrubí a nádrže) pomocí vysokotlakých proudů vody. Na ocelových plochách zatěžovaných vodou (tlaková potrubí) se musí v cyklu cca 40 až 50 let obnovovat ochrana proti korozi. Ve většině případů byly původně použity nátěry, které obsahují nebezpečné látky, jako je azbest, PCB (polychlorované bifenyly), PCP (pentachlorfenol) nebo PAK (polycyklické uhlovodíky).

 

Ve vlastní metodě vyvinuté skupinou Sodian se v jediném pracovním průchodu odstraňují nejen krycí vrstvy, ale beze zbytku až na ocelový podklad také základové nátěry.

 

S tímto postupem již byly realizovány následující projekty: Seznam referencí

 

Užitková voda a pevné materiály (rez, základní barva a krycí nátěry) jsou přiváděny do mobilního zařízení na úpravu vody, kde za použití vícekomorového filtračního systému a peletovacího zařízení probíhá průběžné oddělování užitkové vody a pevných látek. Podíl kapaliny v peletách je minimální. Tento postup je nejen revoluční z hlediska ekologie, nýbrž také díky automatizovanému odstraňování vrstev robotem vlastní konstrukce zaručuje bezpečnost pracovníků, protože se v trubce neprovádějí žádné manuální práce.

Výhody

 • Tím se zásadně snižuje zatížení životního prostředí
 • Je možné minimalizovat náročná ochranná opatření a jejich náklady
 • Podstatně nižší náklady na likvidaci díky vysoce koncentrovaným odpadům
 • Zkrácená doba realizace
 • Kratší odstávky
 • Minimalizované ekonomické nevýhody
 • Práce zohledňující bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí

Robot

4 roboty na odstraňování vrstev

 • Průměr od 80 cm do 6 m
 • Ovládání prostřednictvím WLAN
 • Předávání všech podstatných údajů do řídicího kontejneru
 • Proměnlivé osazení tryskami podle odstraňovaného povrchu
 • Tlak na povrch až 2800 barů

Čerpadla

30 agregátů do 1600 barů

20 agregátů do 3000 barů

Tento postup se používá v následujících oblastech

Obrazovky