Postup

Odstraňování betonu

Přehled:

Odstraňování betonu

Výhoda při odstraňování betonu pomocí vysokotlakého proudění vody spočívá ve zpracování šetrném k podkladu a nevyvolávajícím otřesy, takže nevznikají trhliny z pnutí. Současně se proudem vody bezprostředně čistí také samotné armování a připravuje se na další postupy zpracování.

 

Částečné odstraňování poškozeného betonu se provádí proudem vody o tlaku až 3000 barů a průtoku až 400 litrů/min. Provádí se s použitím speciálních „odebíracích robotů“ nebo manuálně s ručními tryskami.

 

Ať se jedná o mostní desky, sloupy, podhledy, tunely nebo podzemní garáže, pro každé místo použití máme vhodné přístrojové vybavení.

Výhody

 • Žádné sekundární poškození, např. nové mikrotrhliny
 • Vysokotlaké proudy vody nezpůsobují vibrace, takže nedávají vzniknout žádným trhlinám z pnutí a nevzniká také žádný zvuk šířící se hmotou
 • Zanechaný povrch je drsný a ideální pro dobré přilnutí nového betonu
 • Poškozený beton je v důsledku své nízké pevnosti v tlaku stále více odstraňován. Díky tomu je možné provádět odstraňování selektivně
 • Úplné zachování stávajícího armování
 • Účinné čištění zkorodované armovací oceli
 • Působení vysokotlakého proudu vody rozpouštějící chloridy
 • Zvýšení hodnot adheze

Vozidla

7 nákladních vozidel

 • Hydrostatický pohon
 • 2 vysokotlaká čerpadla až s 2400 bary
 • Nádrž na čerstvou vodu o objemu 10 000 litrů
 • Odsávací nádrž o objemu 10 000 litrů
 • Možnost sklápění

Robot

 15 odebíracích robotů 

 • Pracovní šířka až 230 cm
 • Horizontální
 • Vertikální
 • Nad hlavou
 • Speciální roboty na klenby tunelů do výšky až 6 m

Čerpadla

30 agregátů do 1600 barů

20 agregátů do 3000 barů

Tento postup se používá v následujících oblastech

Obrazovky

Videa

Reference k postupu Odstraňování betonu: