Postup

Příprava podkladu pomocí otryskávání kuličkami

Přehled:

Příprava podkladu pomocí otryskávání kuličkami

Otryskávání kuličkami nebo zpevňování proudem kuliček je oblastí použití otryskávání podle DIN 8200.

 

Otryskávání kuličkami je odzkoušenou a vyspělou metodou přípravy povrchů. Přitom jsou malé ocelové kuličky vystřelovány pomocí elektricky poháněného rozmetacího kola vysokou rychlostí (cca 300 km/h) na zpracovávaný povrch. Díky nárazové energii otryskávacího prostředku dochází v oblasti povrchu ke zpevnění a elasticko-plastické deformaci.

 

Otryskávací materiál je odváděn zpětným kanálem do zásobníku. Lehčí uvolněné částice jsou vedeny připojeným odsáváním do záchytné nádoby.

 

Tímto postupem je možné zpracovávat všechny suché, odmaštěné, ale výhradně vodorovné plochy. Výhodou otryskávání kuličkami je povrchové otevření zrnité struktury, čímž dochází ke zesvětlení vozovky.

 

S touto metodou se dosahuje výrazného zlepšení přilnavosti na všech površích. Optimalizace přilnavosti na nebezpečných místech má pro provozovatele silnic velký význam. Další oblastí použití jsou zkušební a závodní dráhy, na kterých je po celé ploše zapotřebí homogenní přilnavost pro srovnávací měření.

Výhody

  • Žádná vlhkost na vozovce
  • Zesvětlování asfaltu povrchovým otevřením zrnité struktury
  • Použitý postřikovací prostředek a odstraněné materiály jsou okamžitě odsávány
  • Žádný vznik prachu
  • Není zapotřebí zametací stroj

Vozidla

3 nákladních vozidel

  • Pracovní šířka až 2,4 m
  • Použitý postřikovací prostředek je odsáván
  • Žádný vznik prachu
  • Speciální nákladní vůz pro ocelové povrchy

Tento postup se používá v následujících oblastech

Obrazovky

Videa